நாராயணா என்னும் பாராயணம்

பல்லவி

ஆண் : நாராயணா என்னும் பாராயணம்
நலம் யாவும் தருகின்ற தேவாம்ருதம்
தேவாம்ருதம் தேவாம்ருதம்
நாராயணா என்னும் பாராயணம்
நலம் யாவும் தருகின்ற தேவாம்ருதம் தேவாம்ருதம்

(இசை) சரணம் – 1

ஆண் : கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம்
குடிகொண்ட நெஞ்சில்தான் பெரும் ஆலயம்
கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் குடிகொண்ட
நெஞ்சில்தான் பெரும் ஆலயம் பெரும் ஆலயம்

ஆண் : நாராயணா என்னும் பாராயணம்
நலம் யாவும் தருகின்ற தேவாம்ருதம் தேவாம்ருதம்

(இசை) சரணம் – 2

ஆண் : படியேறி வருவோர்க்கு பயம் இல்லையே
பாவங்கள் தீர வேறு வழி இல்லையே
திருமலைப் படியேறி வருவோர்க்கு பயம் இல்லையே
பாவங்கள் தீர வேறு வழி இல்லையே (இசை)
துணையாவதவன் சங்கு சக்ராயுதம்
தொழுவார்க்கு அருள்கின்ற திருவேங்கடம்
துணையாவதவன் சங்கு சக்ராயுதம்
தொழுவார்க்கு அருள்கின்ற திருவேங்கடம் திருவேங்கடம்

ஆண் : நாராயணா என்னும் பாராயணம்
நலம் யாவும் தருகின்ற தேவாம்ருதம் தேவாம்ருதம்

(இசை) சரணம் – 3

ஆண் : சித்தி அளித்தொரு முக்தி கொடுத்திட சக்தி படைத்த மலை
தேவர்கள் மூவர்கள் யாவரும் வேண்டிடும் சேடன் அணைத்த மலை

சித்தி அளித்தொரு முக்தி கொடுத்திட சக்தி படைத்த மலை
தேவர்கள் மூவர்கள் யாவரும் வேண்டிடும் சேடன் அணைத்த மலை

தத்துவம் வேதம் உரைத்ததோர் சாரதி நித்தமும் வாழும் மலை
தத்துவம் வேதம் உரைத்ததோர் சாரதி நித்தமும் வாழும் மலை

தாயினும் இனிய ஓர் தூயவன் மாயவன் ஆளும் ஏழுமலை
தாயினும் இனிய ஓர் தூயவன் மாயவன் ஆளும் ஏழுமலை

ஏழுமலை… ஏழுமலை… ஏழுமலை…

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s