சுப்பிரமணிய பாரதிக்கு பால சுப்பிரமணிய ஹர ிஹரசெல்வனின் கவிதாஞ்சலி


எட்டையாபுரக் கவிஞன் பாரதி‍ எங்கள்
எல்லோரின் மனம் நிறைந்த பாரதி
செழியத் தமிழ் பன்பாட்டின் சாரதி எங்கள்
அழகுத்தமிழ் அறிஞர் புலவர் பாரதி

காசிமா நகரில் கல்வி கற்றவர் இந்த‌
மாசிலா மொழியில் இவர் கொற்றவர்
பேசுமொழி ஐந்தில் பெரும் வித்தகர் பரத‌
தேசம் போற்றி பாடல் பாடி வைத்தவர்

செக்கிழுத்த செம்மலுடன் பழகினார் எங்கள்
தெக்குதிசை மண்னில்தினம் உலவினார்
மக்களைத்தன் பாடலாலே எழுப்பினார் கொடும்
உக்கிரமாய் அச்சம்தனை விலக்கினார்

பாட்டினிலே பலநீதி சொன்னவர் இந்த‌
நாட்டிலுள்ள சாதிகளை வெறுப்பவர்
மனங்கவரும் நூல்கள்பல படைத்தவர் மக்கள்
மனங்களிலே மறையாமல் நிலைப்பவர்

வாழ்க வாழ்க வாழ்க வாழ்க பாரதி என்றும்
வாய்மை வெல்ல,வாழ்த்த வந்த பாரதி
வாழ்க வாழ்க வாழ்க வாழ்க பாரதி இந்த‌
வையம் வரை வார்த்தைகளில் வாழ்க நி.

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s