கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தான்

Photo: கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தான் - அவன் யாருக்காகக் கொடுத்தான்? ஒருத்தருக்கா கொடுத்தான் - இல்லை ஊருக்காகக் கொடுத்தான் மண்குடிசை வாசலென்றால் தென்றல்வர வெறுத்திடுமா? மாலைநிலா ஏழையென்றால் வெளிச்சம்தர மறுத்திடுமா? உனக்காக ஒன்று எனக்காக ஒன்று ஒரு போதும் தெய்வம் கொடுத்ததில்லை! படைத்தவன்மேல் பழியுமில்லை பசித்தவன்மேல் பாவமில்லை கிடைத்தவர்கள் பிரித்துக் கொண்டார் உழைத்தவர்கள் தெருவில் நின்றார் பலர் வாட வாட சிலர் வாழ வாழ ஒருபோதும் தெய்வம் பொறுத்ததில்லை! இல்லையென்போர் இருக்கையிலே இருப்பவர்கள் இல்லையென்பார்; மடிநிறையப் பொருளிருக்கும் - மனம்நிறைய இருளிருக்கும்! எதுவந்த போதும் பொதுவென்று வைத்து - வாழ்கின்ற பேரை வாழ்த்திடுவோம்!கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தான் –
அவன் யாருக்காகக் கொடுத்தான்?
ஒருத்தருக்கா கொடுத்தான் –
இல்லை ஊருக்காகக் கொடுத்தான்
மண்குடிசை வாசலென்றால் தென்றல்வர வெறுத்திடுமா?
மாலைநிலா ஏழையென்றால் வெளிச்சம்தர மறுத்திடுமா?
உனக்காக ஒன்று எனக்காக ஒன்று
ஒரு போதும் தெய்வம் கொடுத்ததில்லை!
படைத்தவன்மேல் பழியுமில்லை
பசித்தவன்மேல் பாவமில்லை
கிடைத்தவர்கள் பிரித்துக் கொண்டார்
உழைத்தவர்கள் தெருவில் நின்றார்
பலர் வாட வாட சிலர் வாழ வாழ
ஒருபோதும் தெய்வம் பொறுத்ததில்லை!
இல்லையென்போர் இருக்கையிலே
இருப்பவர்கள் இல்லையென்பார்;
மடிநிறையப் பொருளிருக்கும் –
மனம்நிறைய இருளிருக்கும்!
எதுவந்த போதும் பொதுவென்று வைத்து –
வாழ்கின்ற பேரை வாழ்த்திடுவோம்!

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s