கண்ணனாக அவதரித்ததற்கு கடவுள் கொடுத்த வில ை

​ விஷ்ணு பரமாத்மா பூமித்தாய்க்கு வரமளிக்க நினைத்தபடி ஆவணித் திங்கள் ரோகினி நட்சத்திரத்து அஷ் டமித் திதியில் அவதாரமானார்… அந்தப் புண்ணிய தினமே கோகுலாஷ்டமி என்றும், ஜன்மாஷ் டமி, கிருஷ்ண ஜெயந்தி என்றும் நாம் கொண்டாடி மகிழ்கின்றோம். வைணவ சம்பிரதாயத்தினர் இத்திருநாளை கண்ணன் பிறந்த ரோஹினி நட்சத்திர நன்நாளை ஸ்ரீஜெயந்தி என்று கொண்டாடுவர். மஹா விஷ்ணுமூர்த்தி யின் அவதாரங்களுள்ளே… கிருஷ்ணாவதாரம் மிகச் சிறந்த அவதாரமாகும். பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய சதுஷ்க்ருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே…

Rate this:

விநாயகர் திருப்புகழ்

கைத்தல நிறைகனி யப்பமொ டவல்பொரி கப்பிய கரிமுக னடிபேணிக் கற்றிடு மடியவர் புத்தியி லுறைபவ கற்பக மெனவினை கடிதேகும் மத்தமு மதியமும் வைத்திடு மரன்மகன் மற்பொரு திரள்புய மதயானை மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை மட்டவிழ் மலர்கொடு பணிவேனே முத்தமி ழடைவினை முற்படு கிரிதனில் முற்பட எழுதிய முதல்வோனே முப்புர மெரிசெய்த அச்சிவ னுறைரதம் அச்சது பொடிசெய்த அதிதீரா அத்துய ரதுகொடு சுப்பிர மணிபடும் அப்புன மதனிடை இபமாகி அக்குற மகளுட னச்சிறு முருகனை அக்கண மணமருள்…

Rate this:

அய்யப்ப அந்தாதி

அய்யப்ப சரணம் கூறி அகம் புறம் சுத்தம் செய்து தையினில் சோதிகாண தவவாழ்வு மேற்கொண்டோர்க்கு வையத்தில் துன்பமில்ல வாழ்வினில் தாழ்வு இல்லை நெய்யுடன் தெங்காய் தாங்க நேர்ந்திடு சாமிமாரே சாமிமாராக வாழ சம்மதம் உள்ள மக்கள் பூமியில் வெறுங்கால் நடந்து புசித்தலை ஒருக்காலாக்கி தீமையின் பழக்கம் தன்னை திறம்பட புறக்கணித்து ஆமை அடக்கம் போல ஐம்பொறி ஆள வேண்டும் வேண்டுவார் வேண்டியதெல்லாம் வேந்தனே வழங்கிடுவான் பாண்டியன் வளர்ந்த பிள்ளை பம்பையின் பாலன் தன்னை ஆண்டுக்கு ஒருநாளேனும் அன்புடன்…

Rate this:

சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு மாலை

இந்த கார்த்திக மாதம் வந்துவிட்டாலே இவர்களின் பக்தி அளவிற்கு அதிகமாகவே ஆகிவிடுகிறது. ஒரு விடையம் என்னவெனில், இந்த மாதம் மாலை போட்டுவிட்டவர்கள் அநியாயத்திற்கு உண்மை பேசுவார்கள். அவர்களின் செயல்பாடுகளின் இந்த முன்னேற்றம் அல்லது அபரிவிதமான நியாயம் எல்லாம் இந்த ஒரு மாதத்திற்குத்தான். ஆட்டோ ஓட்டுகிறவன் கூட பல நேரங்களில் நியாயமாக நடந்துகொள்வதை நானே பார்த்திருக்கிறேன். கடிகாரக்கடைக்காரன் உட்பட இன்னும் எவ்வளவு எவ்வளவோ பேர். இந்த மாலை போடும் அல்லது விருதம் இருக்கும் கால அளவை கொஞ்சம் நீட்டித்தால்…

Rate this:

தென்மலை திருஅந்தாதி

நன்மை யளித்திடும் தேவா நமட்சிவா என்றால் வாவா பொன்மேனி கொண்ட உம்மை போற்றுவேன் எந்த நாளும் இன்மையில் இருந்து நீங்கி வன்மையில் சிறந்து ஓங்க தென்மலை கொண்ட தெய்வம் திருவருள் செய்ய வேண்டும் வேண்டிய எல்லாம் தருவான் வேதமாய் வாழும் தேவன் ஆண்டியாய் நின்ற கந்தன் அனுதினம் போற்றும் ஈசன் ஆண்டவன் ஆகி உலகை ஆண்டுகொன் டிருக்கின்றனாம் ஆண்டுகள் நூறு வாழ அவனடி போற்றி பாராய் பாராயோ பரமன் முகத்தை பாசமிகு பரம்பொருள் பதத்தை சீராரும் செல்வா…

Rate this:

விநாயகர் அகவல்

சீதக் களபச் செந்தா மரைப்பூம் பாதச் சிலம்பு பலவிசை பாடப் பொன்னரை ஞாணும் பூந்துகில் ஆடையும் வன்னமருங்கில் வளர்ந்தழ கெறிப்பப் பேழை வயிறும் பெரும்பாரக் கோடும் வேழ முகமும் விளங்குசிந் தூரமும் அஞ்சு கரமும் அங்குச பாசமும் நெஞ்சிற் குடிகொண்ட நீல மேனியும் நான்ற வாயும் நாலிரு புயமும் மூன்று கண்ணும் மும்மதச் சுவடும் இரண்டு செவியும் இலங்குபொன் முடியும் திரண்டமுப் புரிநூல் திகழொளி மார்பும் சொற்பதம் கடந்த துரியமெய்ஞ் ஞான அற்புதம் ஈன்ற கற்பகக் களிறே!…

Rate this:

கந்த சஷ்டி கவசம்

காப்பு துதிப்போர்க்கு வல்வினை போம்; துன்பம்போம்; நெஞ்சில் பதிப்போர்க்குச் செல்வம் பலித்துக்-கதித்தோங்கும் நிஷ்டையுங் கைகூடும், நிமலரருள் கந்தர் சஷ்டி கவசம் தனை. அமர ரிடர்தீர அமரம் புரிந்த குமரனடி நெஞ்சே குறி. நூல் சஷ்டியை நோக்கச் சரவண பவனார் சிஷ்டருக் குதவும் செங்கதிர் வேலோன் பாதம் இரண்டில் பன்மணிச் சதங்கை கீதம் பாடக் கிண்கிணி யாட மையல் நடனஞ்செய்யும் மயில்வா கனனார் கையில் வேலால் எனைக் காக்கவென் றுவந்து வரவர வேலா யுதனார் வருக வருக வருக…

Rate this: