ஸ்ரீ வேங்கடேச மங்களாசாஸனம்

திருக்கேள்வா மங்களங்கள் பொழிபவனே பொலிபவனே பெரு நெறியே சீனிவாசா வேங்கடவா மங்களங்கள் [2] 1 பெருந்தவத்தாய் மைய்யலுறப் பேருலகைப் புரந்தருளும் திருப்புருவ அருள் கண்ணா வேங்கடவா மங்களங்கள் 2 வேங்கடத்து மலைப்பொலி சேர் விழையணியாம் திருத்தாளாய் ஓங்கிய சீர் மங்களத்தாய் வேங்கடவா மங்களங்கள் 3 எல்லோர்க்கும் எப்பொழுதும் எழில் மயக்கும் பணித்தருளும் நல்லழகு பெருமானே வேங்கடவா மங்களங்கள் 4 அறிவறியாய் குற்றமில்லாய் மாற்றமில்லாய் நிறைமகிழ்வே எழில் ஞான உயிர் முதலே வேங்கடவா மங்களங்கள் 5 எல்லாமும் அறிந்தவனே…

Rate this:

ஸ்ரீ வேங்கடேச ப்ரபத்தி

வேங்கடத்தான் விரிமார்பில் விழைந்தமர்ந்த கருணையளே பூங்கமலத் தனிகரத்தாள் பொறுமை வளர் பூதேவி ஓங்கிய சீர் குணம் ஒளிரும் உயர்தனிப்பேர் தவத்தாயே வேங்கடத்தான் திருத்தேவி நின் பாதம் சரண் புகுந்தோம் [2] 1 கருணையெனும் திருக்கடலே காத்தளிக்கப் படைத்தவனே பெருந் தாயைப்பிரிந்தறியாப் பெரியோனே வல்லவனே ஒரு முதல்வா பாரிஜாத உயர்மலரே துயர்களையும் திருவடிகள் பற்றி உய்ய வேங்கடவா சரண் புகுந்தோம் [2] 2 ஒன்றுடனொன்று ஒத்திணைந்த ஒப்புயர்வில் அடியவர்நான் அன்று முதல் இன்று வரை அருளமுதாய்த் தொழத் தகுந்த…

Rate this:

ஸ்ரீ வேங்கடேச ஸ்தோத்ரம்

மலர் மேல் உறை மாதவி மார்பகத்தே குலவும் ஒரு குங்கும நீலவனே மலர் தாமரை கண்ணுடை நாயகனே நலமே பெற காத்தருள் வேங்கடவா [2] 1 மறை நான்முக ஐமுக ஆறுமுகப் பெரியோர்களின் சீர்மிகு தலைமணியே சரணாகதி யென்பவர்க்க ன்புறவே பெரும்பேர் நிதி காத்தருள் வேங்கடவா 2 பொது எல்லைகள் தாண்டிய பாவமதை நிதமே புரிந்தின்னமும் புரிவதிலே அதிவேகமே கொண்டுள எங்களையே இதமாகவே காத்தருள் வேங்கடவா 3 அருள் நீ வதில் ஆர்வமாய் நின்னடியார் வரம் வேண்டியதை…

Rate this:

ஸ்ரீ வேங்கடேச சுப்ரபாதம்

வந்துதித்தாய் ஸ்ரீ ராமா நீ கோசலை தன் திருமகனாய் சிந்து மொழிச் சிறுகாலை திசையெங்கும் புலர்கிறது மந்திரங்கள் வாய்மொழிந்து வந்தனைகள் புரிந்தருளைச் செந்திருக்கண் அருள்பொழிய வேங்கடவா எழுந்தருள்வாய் [2] 1 எழுந்தருள்வாய் வெண்கருடக் கொடியுடையாய் எழுந்தருள்வாய் எழுந்தருள்வாய் திருக்கமலை விழைமார்பா எழுந்தருள்வாய் எழுந்தருள்வாய் மூவுலகும் காத்தருள எழுந்தருள்வாய் எழுந்தருள்வாய் கோவிந்தா வேங்கடவா எழுந்தருள்வாய் [2] 2 போர்புரிந்து மதுகைடைத் தமையழித்தான் உளத்துணியே பாரனைத்தும் காத்தளிக்கும் பேரழகின் அருள் உருவே பாரகத்தார் விழைந்தேத்தும் சீர்சீலப் பெருந்தாயே கார்வண்ண வேங்கடத்தான்…

Rate this:

தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றே போகும்

தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றே போகும் தந்தை அன்பின் முன்னே தாலாட்டு பாடும் தாயின் அன்பும் தந்தையின் அன்பின் பின்னே தகப்பனின் கண்ணீரைக் கண்டோர் இல்லை தந்தை சொல் மீட்க மந்திரம் இல்லை என் உயிரணுவின் வரம் உன் உயிரல்லவா மண்ணில் வந்த நான் உன் நகல் அல்லவா காயங்கள் கண்ட பின்பே உன்னைக் கண்டேன் தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றே போகும் தந்தை அன்பின் முன்னே தாலாட்டு பாடும் தாயின் அன்பும் தந்தையின் அன்பின் பின்னே கண்டிப்பிலும் தண்டிப்பிலும்…

Rate this:

மண்ணில் இந்தக் காதலன்றி யாரும் வாழ்தல் கூடுமோ

மண்ணில் இந்தக் காதலன்றி யாரும் வாழ்தல் கூடுமோ எண்ணம் கன்னிப் பாவையின்றி ஏழு ஸ்வரந்தான் பாடுமோ பெண்மை இன்றி மண்ணில் இன்பம் ஏதடா கண்ணை மூடிக் கனவில் வாழும் மானிடா (மண்ணில் இந்த ) வெண்ணிலவும் பொன்னிநதியும் கன்னியின் துணையின்றி என்ன சுகம் இங்கு படைக்கும் பெண்மையின் சுகமன்றி தந்தனமும் சங்கத்தமிழும் பொங்கிடும் வசந்தமும் சிந்திவரும் பொங்கும் அமுதம் தந்திடும் குமுதமும் கன்னிமகள் அருகே இருந்தால் சுவைக்கும் கன்னித்துணை இழந்தால் முழுதும் கசக்கும் விழியினில் மொழியினில் நடையினில்…

Rate this:

கண்ணுக்குள் பொத்திவைப்பேன்

கண்ணுக்குள் பொத்திவைப்பேன் என் செல்லக் கண்ணனே வா திதித தை ஜதிக்குள் என்னோடு ஆட வா வா அடிக்கடி உனைப் பிடிக்க நான் மன்றாடிட இடப் புறம் விரல் மடக்கி  நீ டூ காட்டிட என் கண்ணனே வாடா வா விஷம கண்ணனே வாடா வா கண்ணுக்குள் பொத்தி வைப்பேன் …. சிறு சிட்டிகை பாசம் பெரும் கடலாய் மாற மணித்துளி எல்லாமே அரை நொடிக்குள் தீர மழை தரையா உள்ளம் பிசுப்பிசுப்பைப் பேண எதற்கடி திண்டாட்டம்…

Rate this: